20.gadsimta 80.-to gadu beigas un 90.-to gadu sākums Latvijā - Trešās atmodas un Dziesmotās revolūcijas laiks. Latvijas Tautas fronte bija šī laika galvenais virzītājspēks, kurš apvienoja dažādu tautību, reliģisko pārliecību, vecumu un dzīves pieredzi guvušos Latvijas iedzīvotājus ar mērķi – mainīt esošo situāciju.

Arī Cēsīs valdīja nacionālās atmodas gaisotne, kulmināciju sasniedzot 1988.gada 11.septembrī, kad Cēsīs nodibināja Latvijā pirmo LTF nodaļu – Latvijas Tautas frontes Cēsu rajona nodaļu.

Lai iepazīstinātu jauniešus ar Trešās atmodas notikumiem un LTF lomu Latvijas neatkarības atjaunošanā, Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, sadarbībā ar Cēsu Centrālo bibliotēku un Cēsu zonālo valsts arhīvu, LTF 25. jubilejas gadā piedāvā ceļojošo un virtuālo izstādi „Latvijas Tautas frontes Cēsu rajona nodaļai – 25”.

 

 

  

Izstāde veidota, sadarbojoties Cēsu Vēstures un mākslas muzejam, Cēsu Centrālajai bibliotēkai un Cēsu zonālajam valsts arhīvam ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu.

Izstādē izmantoti fotogrāfu U.Brieža, G.Janaiša, J.Vēvera, V.Bleikša, J.Sūniņa, A.Eglīša, A.Bērtiņa, E.Bremšmita, D.Jansona un privātu albumu fotogrāfijas.

Izstādes autore Kristīne Gertnere – Celma, mākslinieks Raitis Jelevičs, izstādes digitālā versija: Līnas Dizaina Birojs.